fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Nå verdensmålene med Mercy Ships

Et virksomhedspartnerskab kan tage udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor der er fokus på at samarbejde globalt om at nå målene i 2030. For at nå verdensmålene, er det vigtigt at vi er mange som arbejder for dem. Ønsker din virksomhed at arbejde hen mod at nå et eller flere af delmålene til verdensmålene, kan vi lave et strategisk samarbejde. I et sådant partnerskab hjælper Mercy Ships Danmark din virksomhed hen mod den mest hensigtsmæssige indsats, som passer til virksomhedens kerneopgaver og profil, så vi sammen kan komme tættere på målet, på en innovativ og løsningsorienteret måde.
Sammen kan vi lave en betydningsfuld indsats, som løfter verdensmålene på den lange bane.  I Mercy Ships Danmark har vi primært fokus på følgende mål:

Mål 1 Afskaf fattigdom 

Kampen mod fattigdom er en af vor tids største udfordringer. I Mercy Ships bringer vi adgangen til sikker kirurgi og sundhed til verdens fattigste lande. I de lande hvor vi arbejder, har op mod 97% af indbyggerne ikke mulighed for at blive behandlet på et hospital, hvilket betyder at de på sigt enten dør af deres lidelser, eller lever et liv i isolation og ofte med store gener og smerter. Efter patientens behandling på vores skib, er det igen muligt for patienten at vende tilbage til et normaliseret liv, hvor det igen bliver muligt at arbejde, eller vende tilbage til skolen for børnenes vedkommende.

Mål 2 Stop sult 

Hvert niende menneske på verdensplan er underernæret. Dette ser vi dagligt konsekvenserne af, på vores hospitalsskibe. Både fordi mange af de lidelser patienterne kommer med, er en direkte følge af underernæring, men også til dels fejlernæring. Så derfor har vi et stort arbejde i, at undervise og uddanne det lokale sundhedspersonale og vi samarbejder med lokale ngo’er om at uddanne landmænd, i de lande hvor vi arbejder. Denne indsats hvor mere bæredygtigt  landbrug bliver udviklet, mere viden omkring såsæd, afgrøder, redskaber og teknologi, er et andet kerneområde som vi er med til at løse i samarbejde med vores private givere, fonde og virksomheder, som alle deler visionen om at løse netop dette problem.

Mål 3 Sundhed og trivsel

Halvdelen af verdens befolkning har ikke adgang til et grundlæggende sundhedsvæsen. Dette betyder at på verdensplan har 5 mia. mennesker ikke adgang eller råd til sikker kirurgi. Med Mercy Ships, er du som virksomhed, med til at give gratis lægehjælp og operationer til mennesker i primært Vestafrika.
Vores håb og den fælles indsats gør, at vi hele tiden når længere med at sikre sundhed og trivsel for alle. Vi har udført mere end 95.000 livsforvandlende operationer så som genoprettelse efter læbe-ganespalte, fjernelse af grå stær, ortopædiske indgreb, genoprettelse af ansigtsskader og omfattende fødselslæsioner. Over 239.000 lokale fagpersoner er blevet undervist i grundlæggende sundhedslære.

Mål 4 Kvalitets uddannelse

Uddannelse og træning af lokale sundhedspersonale og øvrige fagprofessionelle står højt på listen over de aktiviteter, Mercy Ships tilbyder et modtagerland. I de udviklingslande, Mercy Ships arbejder i, er mulighederne for løbende uddannelse og træning af fagprofessionelle ofte begrænset.
Uddannelse er overvejende indenfor tre hovedområder, 1. Sundhed 2. Bæredygtigt landbrug 3. Administration, ledelse og teknik. Mercy Ships tilbyder modtagerlandet en lang række uddannelses- og træningsprogrammer, også særligt rettet mod lokale instruktører og undervisere. Vi uddanner årligt flere tusinde personer. I samarbejde med værtslandets landbrugsministeriet tilbyder Mercy Ships derfor uddannelse og træning af lokale instruktører – typisk agronomer. Gennem et 10 måneders forløb uddannes ca. 30 instruktører, som efterfølgende får ansvaret for landets uddannelse i bæredygtigt landbrug. I samarbejde med regeringen hjælper Mercy Ships med til at uddanne og træne ledere og fagpersoner i administration og ledelse for at opnå bedre processer og højere effektivitet og dermed udnytte landets sparsomme ressourcer bedre.

Mål 17 Partnerskaber for handling 

Verdensmål 17 handler om, hvordan vi kan nå de øvrige mål i fællesskab. Verdensmålene er omfattende og ambitiøse og det er derfor altafgørende at alle sektorer i samfundet bliver involveret. Danmark og resten af verdenssamfundet må tage ansvar. Det glæder både personligt, civilsamfundet, internationale organisationer, den private sektor, både store og små virksomheder må tage ansvar. Det er muligt at flytte bjerge. Det er bare at begynde med at bære sten – men ingen kan bære byrden alene.