Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Frivillig på Hospitalsskibet

Frivillig på Hospitalsskibet

Vi har mange forskellige funktioner om bord. Måske er der brug for dig, hvis kvalifikationer og timing passer sammen. Desværre tilbyder Mercy Ships ikke praktikforløb uanset uddannelsens relevans.

Hospitalsskibet Africa Mercy har kun frivillige ombord. Det vil sige, at man arbejder ulønnet for at hjælpe verdens fattigste mennesker. Måske mangler vi netop dig og dine kvalifikationer? Arbejdssproget på skibet er engelsk, men det kan være en fordel også at kunne fransk – især hvis du skal arbejde direkte med patienterne.

De udsendte frivillige er overvejende enkeltpersoner, men vi har også familier om bord, som bor i de familiekahytter, der findes i begrænset antal. Skibet har skole og børnehave for børn af familier, der arbejder minimum et halvt år på skibet.

Hvor lang tid kan jeg være ombord og hvad koster det?

Udsendte frivillige er ombord i kortere eller længere tid – fra få uger, til flere år. Længden af opholdet bestemmes af den enkeltes kvalifikationer, muligheder og lyst samt Mercy Ships behov. Man betaler et “crew fee” til kost og logi (cirka 700 US dollars/4.500 kr. pr. måned) samt sin flybillet (cirka 8.000 – 10.000 kr.).
De fleste finansierer opholdet med fx egen opsparing, families og venners støtte, støtte fra kirker og foreninger samt fondsmidler. Det tager ofte et års tid at skaffe finansiering, men det er naturligvis individuelt.

De fleste funktioner kræver ophold på 2-3 måneder, da det tager tid at komme ind i opgaverne som på enhver anden arbejdsplads. Det gælder dog ikke læger, kirurger og narkosesygeplejersker med meget afgrænsede specialer. Her kan man komme afsted ned til 2-4 uger. Det samme gælder søfolk med stcw-certifikat.

Hospitalet er lukket hver sommer fra midt juni til midt august, da skibet er på værft.

Hospitalsskibet er en meget unik international arbejdsplads. Det tager tid at vænne sig til både kolleger og arbejdsgange og ikke mindst den afrikanske kultur blandt patienterne. Et længere ophold vil derfor være mest fordelagtigt.

Du kan ikke komme i praktik på skibet

Alle uddannelsesstillinger på hospitalet går til de lokale og er et led i vores kapacitetsopbygningsprogram, der kommer de lande tilgode, som vi betjener. Det gælder læge-, sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeut-studerende. Vi tilbyder altså ingen studierelevante jobs eller kompetencegivende praktikpladser.

Hvilke kvalifikationer er der brug for?

Der er brug for stort set alle kvalifikationer, der har med et hospital og tandbehandling at gøre, og som kan sejle, drive og vedligeholde et skib, et hotel og et hospital. Vi har administration, medieafdeling, fotografer, sikkerhedsfolk, mekanikere osv. Crowd-management vil være en velkommen kompetence.

Hospitalsskibet er en “tre – i – én” enhed.
1) Det er indregistreret som passagerskib klassificeret efter de skrappeste regler.
2) Det er et fuldt udstyret hospital med operationsstuer, intensiv afdeling, sengeafsnit, laboratorier, tandlægeklinik, røntgenafdeling / CT scanner mv.
3) Det er er hjem for ca. 450 frivillige. Der er skole, frisør, køkken, reception osv.

Du skal være færdig med din uddannelse og have alle de nødvendige certifikater.

En sygeplejerske skal minimum have 2 års erfaring inden for relevante specialer: mave-tarm kirurgi, neurokirurgi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi, øjenkirurgi, øre-næse-hals eller pædiatri. Alle kirurger er speciallægeuddannet.

Drivkraften skal være dit engagement og din interesse for frivilligt arbejde blandt verdens fattigste og glemte.

Hvem kan hjælpe dig med yderligere svar, og i en ansøgnings proces?

Sygeplejerske Anna Marie Holst Pahus har selv været ombord som frivillig og kan svare på spørgsmål vedrørende alt sundhedsfagligt samt ikke-tekniske funktioner. Du kan kontakte Anna på telefon: +45 28136975 eller på hendes mailadresse: anna.pahus@mercyships.org. Husk at lægge dit telefonnummer, så Anna kan ringe dig op. En samtale er ofte mere afklarende end en lang korrespondance. Anna arbejder frivilligt for Mercy Ships, så der vil være en vis ekspeditionstid.

 

Overstyrmand Milan Falsing har i flere omgange selv været frivillig ombord og kan svare på spørgsmål vedrørende den maritime del af arbejdet samt alle tekniske støttefunktioner og sikkerhed. Da Milan i perioder sejler, er det nemmest at maile til ham på: milo.falsing@mercyships.org eller ringe på telefon: +45 28303122. Husk at lægge dit telefonnummer, så Milan kan ringe dig op. En samtale er ofte mere afklarende end en lang korrespondance. Milan arbejder frivilligt for Mercy Ships, så der vil være en vis ekspeditionstid.

milan

 

Hvor kan du læse mere

Du kan se hvilke behov Mercy Ships har både på kort og langt sigt her. Hold musen henover “volunteer” og se de forskellige valgmuligheder og ledige positioner.
Det er altid en god idé at tale med Milan eller Anna, inden du går i gang med den egentlige ansøgningsprocedure, som er relativ omfattende.