Søg
Close this search box.
Læsetid: 2 min.

Velkommen til en aften med historier fra Afrika

Indkaldelse til generalforsamling

Mercy Ships Danmark indkalder til generalforsamling torsdag d. 27. april 2023. 

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen til Mercy Ships Danmarks generalforsamling d. 27. april 2023, hvor du kan høre vores frivilliges oplevelser fra Afrika og få indsigt i vores resultater fra 2022. Bestyrelsen byder alle velkommen til at høre mere om Mercy Ships’ arbejde. Det er dog kun medlemmer af Mercy Club, der har stemmeret på dagen.

HVOR OG HVORNÅR
Torsdag d. 27. april 2023 kl. 17.00-20.00 hos vores virksomhedspartner OSK Group, Bryggervangen 55, 1. th, 2100 København. Det vil også være muligt at deltage online.

HVEM
Uanset om man er medlem eller ej, er man hjertelig velkommen, men kun medlemmer af Mercy Club, der har indbetalt kontingent senest 1. marts 2023, har stemmeret på dagen. Familiemedlemskab giver to stemmer, hvis begge deltager. Er du i tvivl, om du har betalt dit kontingent det seneste år, kan du kontakte os på mail ulla.holst@mercyships.org eller på telefon 23 83 41 41 tirsdag til fredag kl. 10-15.

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind her.
 

HVAD
Dagsordenen er ifølge vedtægterne denne:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning for 2022
3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
• Fremlæggelse af vedtægtsændringer ved bestyrelsen
• Øvrige forslag skal fremsendes til vibeke.haugeforrisdahl@mercyships.org
senest 28. marts 2023.
6. Valg til bestyrelsen, valg af revisor
7. Eventuelt

Der kommer desuden til at være beretninger fra tidligere udsendte medarbejdere. Endelig dagsorden og årsberetning uddeles på mødet. Materialet sendes til tilmeldte på mail inden da.

 
TILMELDING
Senest d. 15. april på telefon 51 62 94 21 eller mail til katrine.henriksen@mercyships.org
 
Tak for din støtte til Mercy Ships Danmarks arbejde med at bringe håb og helbredelse til mennesker, der ellers ikke får hjælp. Vi ser frem til at se dig!

Læs også