Søg
Close this search box.
Læsetid: 2 min.

Velkommen til en aften med historier fra Afrika

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Mercy Ships Danmark indkalder til generalforsamling torsdag d. 25. april kl. 19-21. 

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen til Mercy Ships Danmarks generalforsamling den 25. april 2024, hvor du kan høre om vores frivilliges oplevelser fra Afrika og få indsigt i vores resultater fra 2023. Bestyrelsen byder alle velkommen til at høre mere om Mercy Ships’ arbejde. Det er dog kun medlemmer af Mercy Club, der har stemmeret på dagen.


HVOR OG HVORNÅR
Torsdag d. 25. april 2024 kl. 19.00-21.00 hos vores virksomhedspartner Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V. Det vil også være muligt at deltage online.

HVEM
Uanset om man er medlem eller ej, er man hjertelig velkommen, men kun medlemmer af Mercy Club, der har indbetalt kontingent senest 1. marts 2024, har stemmeret på dagen. Familiemedlemskab giver to stemmer, hvis begge deltager. Er du i tvivl, om du har betalt dit kontingent det seneste år, kan du kontakte os på mail ulla.holst@mercyships.org eller på telefon 23 83 41 41 tirsdag til fredag kl. 10-15.

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind her.
 

HVAD
Dagsordenen er ifølge vedtægterne denne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forudgående år
3. Forelæggelse af det foregående års regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for indeværende år
5. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent
• Øvrige forslag skal fremsendes til msdk@mercyships.org
senest den 4. april 2023.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt revisor
7. Eventuelt

Der kommer desuden til at være beretninger fra tidligere udsendte medarbejdere. Endelig dagsorden og årsberetning uddeles på mødet. Materialet sendes til tilmeldte på mail inden da.

TILMELDING
Frist fredag d. 12. april.


Tak for din støtte til Mercy Ships Danmarks arbejde med at bringe håb og helbredelse til mennesker, der ellers ikke får hjælp. Vi glæder os til at se dig!

Læs også